Анонси

Развитие на дигиталните умения на обучителите, работещи в областта на образованието за възрастни в 21 век

Общоприето е мнението, че съвременното общество се променя изключително бързо през 21 век.

Гражданите имат задачата да достигнат забързания темп на технологичната еволюция във всеки аспект от живота.

Ученето през целия живот се превръща от ежедневието на съвременните хора, за да могат да устоят в изключително конкурентната работна среда.

Информационните и комуникационните технологии (ИКТ) играят важна роля в ученето през целия живот, тъй като в наши дни хората, които не притежават дигитални умения, се считат за неграмотни.

За това този проект, финансиран по програма „Еразъм +“, ще предложи достъп до набор от учебни материали, инструменти и софтуер, които ще помогнат на обучителите да направят своите курсове за обучение на възрастни по-интерактивни и интересни.

Очакваните ефект и резултати в рамките на проекта са:

 • Задълбочено разбиране на потребностите и очаквания по отношение на съвременните нива на дигитална грамотност
 • Установяване на функционалните изисквания свързани с използването на ИКТ от обучителите в системата на образованието за възрастни
 • Запознаване с необходимия софтуер, мобилни приложения и платформи използвани в обучението за възрастни
 • Повишаване нивата на знания, умения и дигитални компетенции на обучителите в системата на образованието за възрастни чрез интерактивно учебно съдържание
 • Повишаване на мотивацията на обучителите да използват мобилни обучителни платформи с цел професионално развитие
 • Повишаване на осведомеността на обучителите относно предимствата на онлайн самообучението
 • Подобряване на дигиталните умения на обучителите чрез повече от 30 приложения и мобилни платформи в 10 различни области
 • Повишаване степента на използване на дигитални инструменти с образователна цел
 • Разработване на система за самоподготовка и дистанционно учене чрез мобилни приложения

Целеви групи:

 • Обучители в областта на образованието за възрастни, включително тези с физически увреждания или работещи в отдалечени региони
 • Преподаватели, работещи в Центрове/департаменти за продължаващо образование и обучение

Бенефициенти:

 • Центрове за работа в общността
 • Обучители и преподаватели, работещи в неправителствени организации в сферата на образованието

Заинтересовани страни:

 • Ръководители на центрове в областта на образованието за възрастни
 • Представители на академичната общност
 • Научни сътрудници и докторанти от университети
 • Представители на националните министерства на образованието
 • Представители на Регионални инспекторати по образованието
 • Софтуерни разработчици, технически кадри
 • Общини
 • Обучителни институти
 • Международни организации в областта на образованието

Начална дата: 01 декември 2019 г.
Продължителност: 24 месеца

Продължавайки да използвате сайта, вие се съгласявате с използването на бисквитки. повече информация

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Затвори